De veiligheid van onze bezoekers is voor ons heel belangrijk. 

Uit veiligheidsoverwegingen worden voorwerpen die gebruikt kunnen worden om iemand mee te verwonden, bedoeld of onbedoeld, in beslag of in bewaring genomen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om selfie-sticks, paraplu's, vlaggen(-stokken) en soortgelijke voorwerpen mee te nemen. Ook voorwerpen die geluid kunnen maken zijn niet toegestaan om het concert niet te verstoren. Items/accessoires die door grootte of vorm hinder vormen voor je medebezoekers en voorwerpen die refereren aan wapens (klapper- waterpistolen, fake-messen etc.) mogen niet mee naar binnen en worden ingenomen bij de ingang.