Geen nood bij ongelukjes. Op Animal Event is een EHBO post aanwezig. Meld je bij het secretariaat bij de hoofdingang of bij het Animal Event personeel wanneer eerste hulp nodig is.