Vanuit de organisatie heeft Ticketpoint het bericht ontvangen dat dit evenement i.v.m. de actuele Corona-maatregelen is geannuleerd.


In opdracht van de organisatie ontvang je de ticketgelden retour op het bij ons bekende rekeningnummer. De ticketgelden worden automatisch binnen 30 dagen geretourneerd via Mollie Payments.


Ticketpoint treedt bij het aanbieden en verkopen van tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen koper en organisator.