De presentatiedag van Buro Bannink wordt gehouden op 21 januari 2021. Helaas weten we op dit moment nog niet hoe de wereld er dan uit ziet. Wat mag wel, wat mag niet? 

Mocht vanwege de op dat moment geldende Corona-maatregelen de presentatiedag niet georganiseerd kunnen worden op 21 januari 2021, dan wordt deze verplaatst naar 15 maart 2021. Houdt deze reserve-datum dus alvast vrij in je agenda. Er is geen refund mogelijk wanneer de dag wordt verplaatst van 21 januari naar 15 maart.