Uw aanwezigheid is al meer dan voldoende, maar mocht u ons toch een cadeau willen aanbieden vragen wij u een donatie te doen. Wij hebben hiervoor 2 doelen gekozen die wij een warm hart toedragen en waaronder wij de opbrengsten zullen verdelen: 

Campagneteam Huntington heeft als doel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te financieren dat tot een genezende therapie voor de ziekte van Huntington moet leiden. Huntington is een mensonterende ziekte welke qua symptomen een combinatie lijkt van Alzheimer, Parkinson en ALS.


Stichting ‘Lach voor een dag’ organiseert voor ernstig zieke kinderen een complete dag uit naar het theater, zodat het kind even alle zorgen kan vergeten en kan lachen.

Tijdens het registreren van uw aanmelding wordt direct de gelegenheid geboden om uw donatie uit te voeren.