1. Onder het kopje "Tickets" is de seizoenkaart van Tilburg Trappers te vinden.
2. Je vindt een overzicht van al je orders.

3. Je kunt je order openen om specificaties te bekijken. Hierin vindt je ook een ticket. Let op: dit is een secure ticket. De QR-code wordt pas 31 juli gepubliceerd.