Op 4 februari 2019 heeft Ticketpoint een officieel bericht ontvangen van organisatie MR Music Events B.V., dat het evenement Friends in Concert d.d. 29 april 2019 is geannuleerd.


MR Music Events B.V. is verantwoordelijk voor de afhandeling van dit concert. Ticketpoint treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Ticketpoint is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket.


Op grond van de overeenkomst met de Organisator hebben wij deze gelden afgedragen aan de Organisator, die ook uw contractspartij is. Zoals door ons is duidelijk gemaakt en ook in onze voorwaarden staat opgenomen, zijn wij immers slechts als bemiddelaar opgetreden in deze kwestie en heeft u met de organisator (onze opdrachtgever) een overeenkomst gesloten.


U zult zich tot deze opdrachtgever moeten wenden met uw verzoek tot restitutie van de door u betaalde kaartgelden, die deze gelden ook onder zich heeft. Deze opdrachtgever en organisator is:

MR Music Events B.V.
Emailadres: info@mr-musicevents.nl


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.