Regels rond het stadionbezoek 

Het veiligheidsbeleid van de UNIS Flyers en Thialf is er op gericht om wedstrijdbezoek voor álle supporters op een klantvriendelijke, veilige- en ongestoorde manier te laten verlopen. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat men zich aan de geldende regels houdt. Supporters die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere supporters, het belang van de UNIS Flyers of het ijshockey in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen dan ook rekenen op een sanctie. 

Tips voor publiek:

-          Behandel iedereen op de wijze waarop je zelf behandeld wilt worden.

-          Gedraag je fatsoenlijk tegenover tegenstanders en scheidsrechters; ook als deze in jouw ogen een fout maken.

-          Behandel alle vrijwilligers met respect.

 Het is verboden om:

-          voorwerpen het stadion in te brengen, dan wel voorhanden of in bezit te hebben zoals flessen, glaswerk, stokken en licht met                 een gebundelde straal.

-          bier en andere blikjes/flesjes drank mee te nemen in het stadion.

-          om één of meer trommel(s), fluitje(s), vuvuzela(s) en daarmee vergelijkbare instrumenten in het stadion mee te brengen en in                 bezit te hebben zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de UNIS Flyers;

 

Bestuur UNIS Flyers