Roken in Rotterdam Ahoy is verboden.


Een sigaretje roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen rookplekken.