Als je op een reguliere plaats kunt zitten mag je de rollator, buggy of rolstoel meenemen. De gastvrouwen begeleiden je naar de plaatsen en zullen de rollator, rolstoel of buggy langs de kant plaatsen.